Εικόνα | Posted on by | Σχολιάστε

Και το ταξίδι του Δικτύου μας συνεχίζεται…

Προτάσεις Σχολείων

Δημοτικό Σχολείο Νέου Μαρμαρά

Σπίτια του εποικισμού στο Ν.Μαρμαρά

2ο Δημοτικό Σχολείο Περαίας

Η έκθεση ιστορικών κειμηλίων της Περαίας συγκροτήθηκε από τους μαθητές του ΣΤ2 του 2ου ΔΣ Περαίας με στόχο την ανάδειξη της ιστορίας της Περαίας στα μεταπολεμικά χρόνια σε ανθρωπογεωγραφικό επίπεδο. Οι μαθητές θα προβούν στη συγγραφή κειμένου/λεζάντας για καθένα από τα αντικείμενα, θα τα γνωρίσουν μέσω των πληροφορητών, θα τα συσχετίσουν με την ιστορία του τόπου τους και θα τα χρησιμοποιήσουν ως αφόρμηση σε δραστηριότητες Δημιουργικής Γραφής.

Ο τίτλος εργασίας: «Με την παρέα του σήμερα, στην Περαία του χθες».

Γράφει η δασκάλα Σοφία Τσάτσου:

«Σκοπός μας να ανασύρουμε μνήμες από τον τόπο μας στα μεταπολεμικά χρόνια σε σχέση με τους ανθρώπους που έζησαν σε αυτόν, τις ασχολίες τους, τα καθημερινά τους αντικείμενα και τον χώρο που έζησαν. Οι φωτογραφίες είναι από τον πρώτο μας πληροφορητή, την κ. Σοφία, μητέρα μαθητή, η οποία, αν και νέα, έφερε αντικείμενα της γιαγιάς της και μας μίλησε γι’ αυτά μεταφέροντας διηγήσεις της δικής της μητέρας. Δημιουργήσαμε μέσα στην τάξη ως αρχή μία μικρή έκθεση ιστορικών κειμηλίων του τόπου μας. Ευελπιστούμε ότι με τη βοήθεια των άλλων τριών πληροφορητών μας θα ξεδιπλώσουμε το ανθρωπογεωγραφικό περιβάλλον της Περαίας μας και θα τη γνωρίσουμε καλύτερα. «

Posted in συνέντευξη, σεμινάριο, φωτογραφικό υλικό, δράση, εκπαιδευτικό πρόγραμμα | Tagged , , , | Σχολιάστε

Επιμορφωτικές Συναντήσεις

Ημέρες Συνεργασίας και ενημέρωσης μελών του Δικτύου

κάνε κλικ  Επιμορφωτικές συναντήσεις_Περιφερειακό Θεματικό Δίκτυο_Ζωντανεύοντας την ιστορία της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής_Τρίτη 19 Φεβρουαρίου_Τρίτη 05 Μαρτίου_Πέμπτη 3 Απριλίου_Ανακοινοποίηση

Posted in σεμινάριο | Tagged , , , | Σχολιάστε

Μαθητικό Συνέδριο Προφορικής Ιστορίας, Αθήνα 10-12 Μαΐου 2019

Με το σύνθημα “Η απομνημόνευση βλάπτει σοβαρά την πνευματική υγεία” καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς που χρησιμοποίησαν τις προφορικές μαρτυρίες για τη γνώση της Ιστορίας στην σχολική πράξη να παρουσιάσουν τις εργασίες τους στο Μαθητικό Συνέδριο που θα γίνει στην Αθήνα το Μάιο του 2019. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή μέχρι 3 Μαρτίου 2019.

Προφορική Ιστορία και διδακτική της Ιστορίας: σχεδιάζοντας μια διδασκαλία ‘αλλιώς’

Αθήνα, 10-12 Μαΐου 2019

«Η απομνημόνευση βλάπτει σοβαρά την πνευματική υγεία»

Το πλαίσιο

Ο τρόπος που διδάσκεται το μάθημα της ιστορίας στα σχολεία σπάνια καταφέρνει να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών, με αποτέλεσμα να καταλήγει στη στείρα απομνημόνευση για τις ανάγκες των εξετάσεων. Γενική είναι η διαπίστωση ότι οι μαθητές τελειώνουν το σχολείο χωρίς να έχουν «μάθει» Ιστορία, χωρίς να έχουν κατανοήσει το ιστορικό γίγνεσθαι. Παρόλο που στα προγράμματα σπουδών ως βασικός σκοπός του μαθήματος δεν ορίζεται η απομνημόνευση γεγονότων και χρονολογιών αλλά η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης, οι περισσότεροι θα συμφωνήσουμε ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Ακόμα και τα νέα προγράμματα αναφέρονται κυρίως στη «διδακτέα ύλη» και ελάχιστα στον τρόπο διδασκαλίας. Στην εποχή μας, όμως, μια εποχή μεγάλων κοινωνικών αναδιαρθρώσεων και αναταράξεων, η γνώση και η κατανόηση της Ιστορίας είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία, γιατί η ιστορική μάθηση «αν και είναι στραμμένη στο παρελθόν, αποβλέπει στο παρόν και οπλίζει τον άνθρωπο να αντιμετωπίσει το μέλλον του», όπως έλεγε και ο Ε. Παπανούτσος τη δεκαετία του 1960.

Συνέχεια
Posted in Συνέδριο, δράση | Tagged , , | Σχολιάστε

Από το Τοπικό Δίκτυο Προφορικής Ιστορίας στο Περιφερειακό Δίκτυο Προφορικής Ιστορίας

«Προφορική Ιστορία: Ζωντανεύοντας την ιστορία της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής»
Posted in βίντεο, δράση, εκπαιδευτικό πρόγραμμα | Σχολιάστε

Δήλωση συμμετοχής στο Περιφερειακό Θεματικό Δίκτυο ««Προφορική Ιστορία: Ζωντανεύοντας την ιστορία της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής»

κάνε κλικ

κάνε κλικ

Ο κύριος σκοπός για την ίδρυση και τη λειτουργία του Περιφερειακού Θεματικού Δικτύου: «Προφορική Ιστορία: ζωντανεύοντας την ιστορία της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής» αποτελεί η εξοικείωση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων με την Προφορική Ιστορία ως ερευνητική και μαθησιακή διαδικασία για την προσέγγιση του πρόσφατου παρελθόντος των περιοχών της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.
Η Προφορική Ιστορία (oral history) αφορά στην καταγραφή, στη διατήρηση και στην ερμηνεία στοιχείων που απορρέουν από την προσωπική εμπειρία των ανθρώπων και συμβάλλουν στην ανασύσταση του πρόσφατου παρελθόντος. Συνιστά τη ζώσα ιστορία (living history), καθώς αντλεί το περιεχόμενό της από τις οικείες εμπειρίες ζωής ή τις ιστορίες ζωής (life stories). Είναι η ιστορία γύρω μας, στην οικογένεια και στην τοπική κοινότητα, στη ζωντανή μνήμη και τα βιώματα των μεγαλύτερων ανθρώπων. Είναι η «ιστορία από τα κάτω» (history from below). Στη βιβλιογραφία, διακρίνονται τρία είδη προφορικών μαρτυριών:
Οι αφηγήσεις ζωής (βιωμένη εμπειρία, ζωντανή μνήμη), οι προφορικές παραδόσεις (μετάδοση από γενιά σε γενιά) και οι λαϊκές αφηγήσεις (μύθοι, θρύλοι).
Λόγω της αμεσότητάς της, η Προφορική Ιστορία εμπλέκει δυναμικά περισσότερους και διαφορετικούς ανθρώπους καθιστώντας τους κοινωνούς στη διαδικασία συγκρότησης του παρελθόντος. Δρώντας συμπληρωματικά της γεγονοτολογικής και ηρωικής ιστορίας επιδιώκει να δώσει «φωνή» σε όλους όσους παρέμεναν μέχρι σήμερα κρυμμένοι και αθέατοι από την ιστορία και να φωτίσει το ρόλο των αφανών πλειοψηφιών, οι οποίες αποτελούν κινητήρια δύναμη του ιστορικού γίγνεσθαι.

Posted in δράση | Tagged , , | Σχολιάστε

Προφορική Ιστορία: Ζωντανεύοντας τις 4 εποχές στην Θεσσαλονίκη… και όχι μόνο! 9ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Στα πλαίσια του τοπικού θεματικού δικτύου «Προφορική Ιστορία: Ζωντανεύοντας την ιστορία της Θεσσαλονίκης»  με τίτλο «Οι 4 εποχές: Ένα ταξίδι από το παρελθόν στο παρόν» η εκπαιδευτικός του B2 τμήματος κα. Παπαδοπούλου έθεσε τους εξής στόχους για τους μαθητές της:

 • Να γνωρίσουν τις δραστηριότητες των ανθρώπων κατά την διάρκεια των εποχών άλλοτε και τώρα
 • Να συγκρίνουν τις ομοιότητες και διαφορές των δραστηριοτήτων
 • Να διερευνήσουν τις αιτίες που τις πρoκάλεσαν
 • Να έρθουν σε επαφή με ανθρώπους διαφορετικής ηλικίας από τους οποίους θα αντλήσουν πληροφορίες
 • Να γνωρίσουν τεχνικές συνέντευξης
 • Να εργαστούν ομαδικά
 • Να αυτοαξιολογήσουν την εμπειρία τους από την συνέντευξη
Στάδιο Α: Εισαγωγικές Δραστηριότητες
α) Οι μαθητές αναζήτησαν και συζήτησαν έθιμα των Χριστουγέννων της άνοιξης  και του Πάσχα
β) Φτιάξανε Μάρτη και πασχαλιάτικες κατασκευές
γ) Φέρανε συνταγές  και τις εικονογράφησαν
δ) Γράψανε παραμύθι για τους μήνες
ε) Συγκρίνανε πώς γινόταν οι γεωργικές εργασίες στο παρελθόν και πώς γίνονται τώρα
Επισκέφτηκαν το Λαογραφικό Μουσείο και είδαν τα παλιά γεωργικά εργαλεία, ενδύματα, πώς γινόταν το αλεύρι, πώς φτιάχνανε τα ενδύματα κτλ.
 Στάδιο Β: ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΤΗΣ
Αρχικά οι μαθητές δόμησαν ερωτήσεις που τις χώρισαν σε τρεις κατηγορίες και τις έγραψαν στο τετράδιό τους
Επισκέφτηκε την τάξη μία πληροφορήτρια.Οι μαθητές ακολούθησαν τη σειρά των ερωτήσεων που αφορούσαν α) ατομικά στοιχεία β) συνήθειες και τρόπος ζωής την εποχή που ήταν μικρή.
Σε κατοπινό χρόνο σύγκριναν τις συνήθειες της οικογένειας του σήμερα (και της δικής τους) με τις οικογένειες του κατά την αλλαγή των εποχών.

Στο στάδιο της προετοιμασίας  συνέδεσαν το πρόγραμμα διαθεματικά με το μάθημα της γλώσσας και συγκεκριμένα με το κείμενο για τους δώδεκα μήνες,  συνεχίζοντας την ιστορία με την φαντασία τους.

Για να διαβάσετε τις ιστορίες κάντε κλικ εδώ

Posted in δράση, εκπαιδευτικό πρόγραμμα | Tagged , | Σχολιάστε

Προφορική Ιστορία: Ζωντανεύοντας την ιστορία της Θεσσαλονίκης… και όχι μόνο

Στα πλαίσια του τοπικού θεματικού δικτύου «Προφορική Ιστορία: Ζωντανεύοντας την ιστορία της Θεσσαλονίκης»  με τίτλο«Παιχνίδια ομαδικά, παιχνίδια που κατασκευάζουμε: Ένα ταξίδι από το παρελθόν στο παρόν» η εκπαιδευτικός του B1 τμήματος κα. Σκουλαρίκα έθεσε τους εξής στόχους για τους μαθητές της:

 • Να εξοικειωθούν με την Προφορική Ιστορία  για την προσέγγιση του παρελθόντος της πόλης της Θεσσαλονίκης αλλά και άλλων περιοχών αγροτικών ή αστικών.
 • Να γνωρίσουν ομαδικά και παραδοσιακά παιχνίδια, τον τόπο προέλευσης και τις κατηγορίες τους
 • Να διατυπώνουν υποθέσεις για τα παιχνίδια του παρελθόντος και να τα συνδέσουν με παιχνίδια του παρόντος που παίζουν και τα ίδια
 • Να έρθουν σε επαφή με ανθρώπους διαφορετικής ηλικίας από τους οποίους θα αντλήσουν πληροφορίες
 • Να γνωρίσουν τεχνικές συνέντευξης και να εργαστούν ομαδικά και συλλογικά
 • Να αναβιώσουν, να παίξουν ομαδικά παιχνίδια και να κατασκευάσουν ξεχασμένα παιχνίδια
Δραστηριότητες
α) Εισαγωγικά μαθήματα για τα παιχνίδια και τις κατηγορίες τους. Συζήτησαν κανόνες παιχνιδιών
β) Είδαν βίντεο στο διαδίκτυο για την παλιά Θεσσαλονίκη
β) Δόμησαν ερωτήσεις για τους πληροφορητές
γ) Πήραν συνέντευξη από τρεις πληροφορητές διαφορετικών ηλικιών
δ) Επεξεργάστηκαν οπτικό και ηχητικό υλικό
στ) Συνδέσανε με το πρόγραμμα της Ε.Ζ. του α τριμήνου σχετικό με τους κανόνες της τάξης
ζ) Παρήγαγαν προφορικό και γραπτό λόγο
η) Κατασκεύασαν κούκλες με ξύλινες κουτάλες. Χρησιμοποίησαν κουτάλες για κορμό, ξύλα για άκρα, τις έβαψαν, τις έβαλαν μαλλιά, τις έντυσαν και στόλισαν με αυτές τα ταμπλό του σχολείου μας.
θ) Έπαιξαν στην αυλή ένα ομαδικό παιχνίδι που τους έμαθε μία από τις πληροφορήτριες

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

Συνέχεια

Posted in συνέντευξη, φωτογραφικό υλικό, βίντεο, δράση, εκπαιδευτικό πρόγραμμα | Tagged , , , | Σχολιάστε

Προφορική ιστορία-Α΄ τάξη – 9ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Στα πλαίσια του τοπικού θεματικού δικτύου: «Ζωντανεύοντας την ιστορία της Θεσσαλονίκης»  με τίτλο«Παιχνίδια ομαδικά, παιχνίδια που κατασκευάζουμε: Ένα ταξίδι από το παρελθόν στο παρόν» η εκπαιδευτικός του Α1 τμήματος κα. Ζυγερίδου έθεσε τους εξής στόχους για τους μαθητές της:

 • Να εξοικειωθούν με την Προφορική Ιστορία  για την προσέγγιση του παρελθόντος της πόλης της Θεσσαλονίκης .
 • Να γνωρίσουν ομαδικά και παραδοσιακά παιχνίδια, τον τόπο προέλευσης και τις κατηγορίες τους
 • Να διατυπώνουν υποθέσεις για τα παιχνίδια του παρελθόντος και να τα συνδέσουν με παιχνίδια του παρόντος που παίζουν και τα ίδια
 • Να έρθουν σε επαφή με ανθρώπους διαφορετικής ηλικίας από τους οποίους θα αντλήσουν πληροφορίες
 • Να γνωρίσουν τεχνικές συνέντευξης και να εργαστούν ομαδικά και συλλογικά
 • Να αναβιώσουν, να παίξουν ομαδικά παιχνίδια και να κατασκευάσουν ξεχασμένα παιχνίδια
Δραστηριότητες
Α στάδιο ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
1) Είδανε από ψηφιακό υλικό και ιστοσελίδες πώς ήταν η παλιά Θεσσαλονίκη (γειτονιές, δρόμοι, πλατείες) και σύγκριναν με φωτογραφίες του σήμερα
2) Σύγκριναν μέσα από το οπτικό υλικό πού και πώς έπαιζαν τα παιδιά τότε και σήμερα
3) Συζητήσαμε για τα παιχνίδια-δώρα που έπαιρναν τότε και σήμερα
4) Έφερναν ανά δύο παιδιά κάθε εβδομάδα το αγαπημένο τους παιχνίδι και το παρουσίαζαν στην τάξη περιγράφοντάς το.
5) Παρουσίασαν παιχνίδια ομαδικά που τους μετέφεραν οι γονείς τους και τα παίξαμε στην τάξη και στην αυλή
6) Παίξαμε ομαδικά παιχνίδια με το Β1 που εκπονεί το ίδιο πρόγραμμα
7) Κατασκέυασαν κούκλες. Χρησιμοποίησαν κουτάλες για κορμό, ξύλα για άκρα, τις έβαψαν, τις έβαλαν μαλλιά, τις έντυσαν και στόλισαν με αυτές τα ταμπλό του σχολείου μας.

Β στάδιο ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΤΕΣ
7)  Αρχικά οι μαθητές δόμησαν ερωτήσεις που τις χώρισαν σε τρεις κατηγορίες και τις έγραψαν στο τετράδιό τους
8) Αποδέχτηκαν την πρόσκλησή μας  δύο πληροφορητές. Η μια ήταν γιαγιά που μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Η δεύτερη πληροφορητής τους έδειξε πώς να κατασκευάσουν μια κούκλα με απλά υλικά που έκανα η ίδια όταν ήταν μικρή.
9) Σε κατοπινό χρόνο είδαν το οπτικό υλικό που παράχθηκε και σύγκριναν τις εμπειρίες των δύο πληροφορητών που προέρχονταν από διαφορετικό χώρο (πόλη και χωριό)  και στη συνέχεια τις σύγκριναν με τις δικές τους.

Μέρος από το οπτικό υλικό βλέπετε στο βίντεο που ακολουθεί. Ευχαριστούμε θερμά την κα. Μαρία Πλέσια που μας έκανε την τιμή να επισκεφτεί το σχολείο μας και να συνομιλήσει με τους μικρούς μαθητές για τα παιδικά της χρόνια!

 

Posted in συνέντευξη, φωτογραφικό υλικό, αρθρογραφία, βίντεο, εκπαιδευτικό πρόγραμμα | Tagged , | Σχολιάστε

Η κυρία Ντόνα Άσσερ αφηγείται, Δημοτικό Σχολείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης

Η κυρία Ντόνα Άσσερ αφηγείται, Δημοτικό Σχολείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης

Posted in συνέντευξη, βίντεο | Tagged , | Σχολιάστε