Θεματικές Ενότητες

Οι ομάδες εργασίας των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων και κηδεμόνων προβλέπεται να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους μέσω της παιδαγωγικής και ερευνητικής διαδικασίας της Προφορικής Ιστορίας για θέματα που αναδεικνύονται από τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών. Παράλληλα δίνεται στους εκπαιδευτικούς η δυνατότητα διερεύνησης διαφορετικών θεμάτων αξιοποιώντας την επικαιρότητα, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών και των ίδιων.

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες:

Οι θεματικές ενότητες του Δικτύου
Οι ομάδες εργασίας των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων αναμένεται να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους μέσω της παιδαγωγικής διαδικασίας της Προφορικής Ιστορίας για τα ακόλουθα θέματα διερεύνησης και συλλογής προφορικών μαρτυριών.
Α. Το σχολείο- η τάξη μας:
Το ημερολόγιο σχολικής ζωής – αναμνήσεις παλιών και νέων μαθητών του σχολείου μας, Τα παιχνίδια
μας, Η ηχητική συλλογή-φωνοθήκη του σχολείου ή της τάξης μας
Β. Η πόλη μας, ο τόπος μας, η γειτονιά μας
Τα κτίρια αφηγούνται τις δικές τους ιστορίες: οι διαφορετικές σημασιοδοτήσεις στο χρόνο, θρύλοι και μύθοι, Η αθλητική ιστορία της πόλης μας: αθλήματα, ομάδες και διακρίσεις, Παλιές και νέες γειτονιές της Θεσσαλονίκης, Ο ελεύθερος χρόνος: τα «στέκια» των νέων παλιότερα και σήμερα, Παραδοσιακά και σύγχρονα επαγγέλματα, Η τέχνη στο δρόμο: τα γκράφιτι
Γ. Η οικογένεια
Αλλαγές στην οικογενειακή ζωή, οι ρόλοι, οι σχέσεις στην οικογένεια, Οικογενειακή παράδοση: έθιμα, ενθύμια και κειμήλια, Μία οικογενειακή ηχητική συλλογή-φωνοθήκη
Δ. Η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
Η Γερμανική Κατοχή, Το Ολοκαύτωμα των Εβραίων, Η Εθνική Αντίσταση
Ε. Η Θεσσαλονίκη ως σταυροδρόμι λαών και πολιτισμών
Η προσφυγιά, Η μετανάστευση: ιστορίες που μας ξεχωρίζουν και μας ενώνουν, Ιεροί χώροι, θρησκευτικά μνημεία, Η μουσικοί και οι μουσικοί της πόλης: παλιά και νέα ρεύματα, Η ενδυμασία σε διαφορετικές εποχές: οι ανάγκες και τάσεις