Περιφερειακό Θεματικό Δίκτυο

camera-514992_1920To Περιφερειακό Θεματικό Δίκτυο «Προφορική Ιστορία: ζωντανεύοντας την ιστορία της Θεσσαλονίκης & της Χαλκιδικής» έχει τοπικό χαρακτήρα.

Σκοπός του Περιφερειακού θεματικού δικτύου αποτελεί η εξοικείωση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων με την Προφορική Ιστορία ως ερευνητική και μαθησιακή διαδικασία για την προσέγγιση του παρελθόντος  της Θεσσαλονίκης & της Χαλκιδικής.

To Δίκτυο επιδιώκει ακόμη να προβάλει νέες πηγές και οπτικές του παρελθόντος και να αναδείξει ομάδες και άτομα «ξεχασμένα» από την ιστορία. Η μεταβίβαση της ζωντανής μνήμης από τις παλαιότερες στις νεότερες γενιές κρίνεται σημαντική για την κατανόηση του παρελθόντος και του παρόντος.