Προφορικές Μαρτυρίες

old-letters-1082299_1920Αφηγήσεις ζωής που συγκεντρώνονται με τη μέθοδο της συνέντευξης όπου διαπλέκεται το ιδιωτικό και το δημόσιο, το πραγματικό με το φανταστικό, οι κοινωνικές δεσμεύσεις με τα περιθώρια των προσωπικών επιλογών, η μνήμη και η ιστορική ερμηνεία.