«Με την παρέα του σήμερα στην Περαία του χθες» 2ου Δημοτικού Σχολείου Περαίας

Το Πρόγραμμα «Με την παρέα του σήμερα στην Περαία του χθες»υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Δικτύου Προφορικής Ιστορίας από τους μαθητές του ΣΤ2 του 2ου Δημοτικού Σχολείου Περαίας κατά το σχολικό έτος 2018-2019 και τη δασκάλα τους Σοφία Τσάτσου-Νικολούλη.  

Βασικός σκοπός του ήταν να γνωρίσουν οι μαθητές την ιστορία του τόπου τους μέσω προφορικών μαρτυριών και κυρίως μέσω της δημιουργικής αξιοποίησης αυτών με εκπαιδευτικό εργαλείο τη Δημιουργική Γραφή.

Τα παιδιά είχαν τη χαρά ν’ ακούσουν τις προσωπικές αφηγήσεις καθημερινών ανθρώπων και να έρθουν σε μία πρώτη επαφή με τα βασικά στάδια της έρευνας, όπως τη συλλογή, την επεξεργασία και την ανάλυση των προφορικών μαρτυριών.

Το πιο σημαντικό, ωστόσο, είναι ότι η  νέα ιστορική πηγή που δημιουργήθηκε, σε συνδυασμό με την έκθεση ιστορικών κειμηλίων και φωτογραφίας, λειτούργησαν ως αφόρμηση για την παραγωγή κειμένων, έμμετρων και πεζών, δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να κατακτήσουν τη γνώση με τρόπο βιωματικό. Έτσι, η Δημιουργική Γραφή, μέσω των κατάλληλων τεχνικών της, μύησε τα παιδιά στα μυστικά της γραφής και τους έδωσε τη δυνατότητα να προσεγγίσουν την ιστορική γνώση μ’ ένα τρόπο παιγνιώδη και σίγουρα πιο δημιουργικό.

Πριν την έναρξη του προγράμματος δόθηκε ενημερωτικό σημείωμα προς τους γονείς, στο οποίο ανακοινώθηκαν οι στόχοι και το περιεχόμενο κάθε σχεδιαζόμενης δράσης και ζητήθηκε η ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων για τη συμμετοχή των παιδιών τους στη δράση, καθώς επίσης για τη βιντεοσκόπηση, ηχογράφηση, φωτογράφιση των παιδιών τους και τη δημιοσιοποίηση του ψηφιακού υλικού. Ακόμη προβλέφθηκε η συμπλήρωση ειδικού εντύπου συγκατάθεσης από κάθε πληροφορητή/-τρια για την παραχώρηση και τη δημοσιοποίηση της μαρτυρίας του/της στην ιστοσελίδα του σχολείου ή του Δικτύου, όπως όποιου άλλου υλικού τεκμηρίου (φωτογραφικό υλικό, προσωπικά ενθύμια, οικογενειακά κειμήλια) παρέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία.