Mindomo -online free mindmaps

give-your-business-presentations-with-mindomo

κάνε κλικ

Το Mindomo είναι ένα online, web-based εργαλείο χαρτογράφησης ιδεών, που ξεκίνησε τη λειτουργία του το Φεβρουάριο του 2007 και διαθέτει προηγμένες λειτουργίες εργαλείων. Υποστηρίζει την πραγματικού χρόνου συνεργασία για τη δημιουργία πολυμεσικών νοητικών χαρτών.
Οι εννοιολογικοί χάρτες αποτελούν πολύτιμα εργαλεία στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η χρήση τους στη διδασκαλία αναπτύχθηκε αρχικά από τον J. D. Novak, με βάση τη θεωρία του Ausubel που τόνιζε τη σημασία της προϋπάρχουσας γνώσης για τη δυνατότητα κατάκτησης νέων εννοιών. Η «μάθηση με νόημα», όπως την αποκαλούσε, σήμαινε την προσαρμογή των νέων εννοιών στις υπάρχουσες γνωστικές δομές των μαθητών.
Η χρήση του εννοιολογικού χάρτη σε επίπεδο τάξης δίνει την ευκαιρία να αναπτυχθούν δυναμικές σχέσεις ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και τους μαθητές καθώς και ανάμεσα στους ίδιους τους μαθητές.
Το Mindomo προσφέρει στους μαθητές και στους δασκάλους οργάνωση των εργασιών τους, δημιουργική επίλυση των προβλημάτων τους, πιο αποτελεσματική μάθηση, αποσαφήνιση των στόχων τους , διαχείριση και ανάθεση καθηκόντων, πόρων και προτεραιοτήτων. Με τον καταιγισμό ιδεών οι δάσκαλοι που θα το χρησιμοποιήσουν μπορούν να εκμεταλλευτούν τη συμμετοχή όλων για την εύρεση αποτελεσματικών ιδεών για τη βελτίωση. Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί για να γίνει πιο εύκολη η κατανόηση και ο προσδιορισμός νέων εννοιών, για να διδαχθούν δύσκολα θέματα με οπτική βοήθεια, καθώς και για ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων.

mindomo-1146ep2Η διαμοίραση των χαρτών μπορεί να γίνει είτε παρέχοντας απευθείας τον σύνδεσμο του χάρτη, είτε με ενσωμάτωσή του σε μια υπάρχουσα ιστοσελίδα. Η διαμοίραση με άλλους χρήστες της εφαρμογής επιτρέπει έλεγχο στο ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση και με τι δικαιώματα.
Οι βασικές λειτουργίες του προσφέρονται δωρεάν. Οι μη εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν απλά να δουν τους εννοιολογικούς χάρτες, ενώ οι εγγεγραμμένοι μπορούν να δημιουργήσουν νέους και να τους μοιραστούν με άλλους. Τέλος, το Mindomo διαθέτει και desktop έκδοση βασισμένη στο περιβάλλον Adobe Air, η οποία επιτρέπει στους χρήστες της να εργαστούν πάνω στους εννοιολογικούς χάρτες χωρίς να είναι συνδεδεμένοι στο ίντερνετ.
Οι κόμβοι προστίθενται και μετακινούνται με ιδιαίτερα εύκολο τρόπο, αλλάζουν σχήμα και χρώμα, μπορούν να συνδεθούν με πολλαπλούς τρόπους μεταξύ τους, ενώ είναι δυνατόν να προστεθεί σε αυτούς πολυμεσικό υλικό, όπως βίντεο (μέσω ενσωματωμένης αναζήτησης στο youtube, ή μέσω επικόλλησης του url κάποιου video), εικόνες (από τη βιβλιοθήκη του mindomo, με upload, με επικόλληση του url της εικόνας ή με ενσωματωμένη αναζήτηση στο flickr, στο wikipedia και στο google) και ήχος με επικόλληση του url ενός αρχείου ήχου.
Επιπλέον, σε κάθε κόμβο μπορούν να προστεθούν σημειώσεις, σύμβολα και links, είτε προς εξωτερικά ulrs, είτε προς άλλους χάρτες, είτε προς άλλους κόμβους του ίδιου χάρτη, ενώ κάθε κόμβος είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως στόχος/εργασία προς υλοποίηση και να τεθούν γι αυτόν στοιχεία όπως προτεραιότητα, χρονική διάρκεια διεκπεραίωσης, ημερομηνία αρχής και τέλους και κατάσταση ολοκλήρωσης (τα οποία επίσης συμβολίζονται στο χάρτη).
Τέλος, κάθε κόμβος μπορεί να οριοθετηθεί μαζί με τα παιδιά του σε ένα ξεχωριστό κουτί, επίσης τροποποιήσιμο στην εμφάνιση.
Πέρα από τη δυνατότητα δημοσίευσης στο internet, οι χάρτες μπορούν να εκτυπωθούν και να εξαχθούν σε μορφή εικόνας, ενώ επίσης είναι δυνατόν το κείμενο των κόμβων να εξαχθεί σε μορφή txt αρχείου.

κάνε κλικ στην οθόνη για ένα παράδειγμα της εφαρμογής από

κάνε κλικ στην οθόνη για ένα παράδειγμα της εφαρμογής από «τα απίθανα τεταρτάκια»

Οδηγίες:
Για να ξεκινήσετε το Mindomo εργαλείο, πατήστε στο κουμπί που βρίσκεται στο κέντρο της οθόνης.
Οι οδηγίες που ακολουθούν σας καθοδηγούν στη χρήση του Mindomo και στην αποθήκευση του αρχείου εργασίας σας.
Αφού ξεκινήσει η εφαρμογής Mindomo πατήστε το κουμπί επάνω αριστερά στην οθόνη: Κάντε διπλό κλικ στο πεδίο κεντρικού θέματος και μετονομάστε ανάλογα με το θέμα του χάρτη σας.
Μόλις προσθέσετε το θέμα του χάρτη, πατήστε Enter για να τελειώσετε τη συγγραφή του κεντρικού θέματος. Έπειτα ξεκινήστε να προσθέτετε υποθέματα πατώντας το κουμπί Εισαγωγή (Insert key) είτε πατώντας το κουμπί εισαγωγή στην μπάρα εργαλείων.
Για την εισαγωγή κείμενο στα υποθέματα, απλώς αρχίστε να γράφετε μόλις πατήσετε το πλήκτρο Insert. Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία για να εισάγετε όλες τις πληροφορίες.
Μόλις τελειώσετε τον εννοιολογικό χάρτη πατήστε τον συνδυασμό  ALT + PrintScreen ή απλώς PrintScreen (στο πληκτρολόγιο).
Ξεκινήστε το Microsoft Word ή οποιονδήποτε άλλο επεξεργαστή κειμένου και ανοίξτε ένα νέο έγγραφο, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων CTRL + V και αποθηκεύστε το έγγραφο.
Τέλος φορτώστε το έγγραφο χρησιμοποιώντας το κουμπί Browse…

αναδημοσίευση: Anna’s Pappa blog