Εκπαιδευτικό Λογισμικό

online_book

Στη σελίδα θα βρείτε λογισμικά συνεργασίας, παρουσίασης και επεξεργασίας

Εκπαιδευτικά λογισμικά ενταγμένα σε εποικοδομιστικά και κοινωνικοπολιτιστικά περιβάλλοντα αυθεντικής μάθησης, προάγουν υψηλού επιπέδου γνωστικές διαδικασίες διερεύνησης, ανακάλυψης και κριτικής προσέγγισης της νέας γνώσης, που μεγιστοποιούν το μαθητικό γνωστικό κέρδος και καθιστούν τη διδασκαλία με τις Τ.Π.Ε. αποτελεσματική.

Πολύ συχνά η αποτελεσματικότητα μιας διδακτικής προσέγγισης με τη χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών δεν εξαρτάται μόνο από το χαρακτήρα ή την κατηγορία των λογισμικών που χρησιμοποιούνται, αλλά από τις καταστάσεις αυθεντικής μάθησης που παρέχονται στους μαθητές και την ποιότητα της κοινωνικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών του οικοσυστήματος της σχολικής τάξης.