Βιβλιογραφία

Αμπατζόγλου, Φ., (2002). Διαβάζοντας και ακούγοντας μαρτυρίες Ελλήνων Εβραίων, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τ. 107 Α΄, 109-120.

 Αbrams, L. (2016). Θεωρία της Προφορικής Ιστορίας. Μεταφρ. Ρινόπουλος Λ. Αθήνα: Πλέθρον.

Βερβενιώτη, Τ. (2002). Προφορική Ιστορία και έρευνα για τον ελληνικό εμφύλιο: η πολιτική συγκυρία, ο ερευνητής και ο αφηγητής, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τ.107 Α΄, 157-181.

Βερβενιώτη, Τ. «Ανακατασκευάζοντας το παρελθόν, φτιάχνοντας το όραμα του μέλλοντος», Συνέντευξη για την Προφορική Ιστορία, Εφ. ΕΠΟΧΗ, 17/5/2014  http://www.epohi.gr/portal/politiki/16947-anakataskevazontas-to-parelthon-ftiaxnontas-to-orama-tou-mellontos

Βιδάλη, Α. (1998). Προφορικές μαρτυρίες: από την τραυματική εμπειρία στη συλλογική μνήμη, Μαρτυρίες σε ηχητικές και κινούμενες αποτυπώσεις ως πηγή της Ιστορίας, πρακτικά διεθνούς ημερίδας, 30 Μαϊου 1997, Αθήνα: Κατάρτι, 105-116.

Βλαχάκη Μ. (2016). «Η επίδραση των ιστοριών ζωής στο μετασχηματισμό των αντιλήψεων παιδιών   σχολικής ηλικίας για τους μετανάστες», MuseumEdu, 3.

Μάγος, Κ. (2013) «Διδάσκοντας με αφηγήσεις»: Η αξιοποίηση της αφήγησης  στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Στο Τ. Τσιλιμένη, Α. Σμυρναίος, Ν. Γραίκος  (Επιμ.) Αφήγηση και φιλαναγνωσία στην εκπαίδευση, Βόλος: Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Πανελλήνιος Όμιλος Φίλων Αφήγησης. http://roma.pre.uth.gr/main/sites/default/files/magos_diapolitismiki_kai_afigisi.pdf

Μπουντζουβή, Α. (1999). Προφορική Ιστορία: όρια και δεσμεύσεις. Στο Μαρτυρίες σε ηχητικές και κινούμενες αποτυπώσεις ως πηγή της ιστορίας, πρακτικά διεθνούς ημερίδας, 30 Μαϊου 1997, Αθήνα: Κατάρτι, 23-28.

Μπουσχότεν, Ρ.Β, Βερβενιώτη, Τ. Μπάδα, Κ., Νάκου, Ε., Πανταζής, Π., Χατζαρούλα, Π. (επιμ.) (2012). Γεφυρώνοντας τις γενιές: διεπιστημονικότητα και αφηγήσεις στον 21ο αιώνα. Προφορική ιστορία και άλλες βιο-ιστορίες, Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου, Βόλος, 25-27 Μαΐου 2012, Εκδόσεις Ένωσης Προφορικής Ιστορίας.

Μπουσχότεν, Ρ.Β, Έχω κάνει 100 συνεντεύξεις. Τι να τις κάνω; Έπιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης.  http://cretaadulteduc.gr/blog/?p=381

Boeschoten R. V. & Loring D. (2015). Παιδιά του ελληνικού  εμφυλίου. Πρόσφυγες και πολιτική της μνήμης. Εκδόσεις Αλεξάνδρεια.

Νάκου, Ε. (2009). Μουσεία, ιστορίες και ιστορία, Αθήνα: Νήσος.

Νάκου, Ε. & Γκαζή, Α. (2015). Η Προφορική Ιστορία στα Μουσεία και στην Εκπαίδευση. Αθήνα: Νήσος.

Σακκά, Β. (2004). Προφορική Ιστορία και Σχολείο. Η Ιστορία ως Βιωμένη Εμπειρία. Στο Τεκμήριον  4, Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Αρχειονομίας –  Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα, 63 – 88.

Thompson, P. (2002). Φωνές από το παρελθόν- Προφορική Ιστορία. Μτφρ. Ρ.Β.Μπούσχοτεν. Ν.Ποταμιάνος. Αθήνα: Πλέθρον.

Τσιώλης, Γ. (2006). Ιστορίες ζωής και βιογραφικές αφηγήσεις – Η βιογραφική προσέγγιση στην κοινωνιολογική ποιοτική έρευνα. Αθήνα: Κριτική.

Τσιώλης, Γ. (2013). Βιογραφικές (ανα) κατασκευές στην ύστερη νεωτερικότητα. Αθήνα: Νήσος.

Τσιώλης, Γ. (2014). Μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης στην ποιοτική κοινωνική έρευνα. Εκδόσεις Κριτική.

Vlachaki, M. (2007). Crossing Cultures through the Intangible Heritage: An educational programme about migration in Greece, International Journal of Intangible Heritage, 7, 94-102.